มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » หางปลา - สลีฟ

 

         
 

MAH-VC
ปลอกหหุ้มหางปลา
     

Aluminum Connectors
     

หางปลาแรงสูง 1 รู
   
 

หางปลาแรงสูง 2 รู
     

หางปลาแรงสูง 4 รู
     

สลีป SHS
   
 

Cord-End Twin Sleeves
Cord-End Twin Sleeves
     

Butt Splice
Butt Splice
     

Quick Splices
Quick Splices
   
 

All Plastic Connector
All Plastic Connector
     

Open-Barrel Terminals
Open-Barrel Terminals
     

Non-Insulated Cord-End Sleeves
   
First <<  1  |  2  |  3  | >> Last