มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » หางปลา - สลีฟ

 

         
 

Pin Insulated Terminals
Pin Insulated Terminals
     

Wire Nut Connectors
Wire Nut Connectors
     

Flat Blade Terminals
Flat Blade Terminals
   
 

Fully Insulated Female Disconnector
Fully Insulated Female Disconnector
     

Female Disconnects
Female Disconnects
     

Male Disconnects
Male Disconnects
   
 

Bullet Sockets
Bullet Sockets
     

Bullet Terminals
Bullet Terminals
     

Cord-End Sleeves
Cord-End Sleeves
   
 

Closed-End Connectors
Closed-End Connectors
     

Copper Crimp Sleeves
Copper Crimp Sleeves
     

Cable Lugs(Copper Tube)
Cable Lugs(Copper Tube)
   
First <<   1  | 2  |  3  | >> Last