มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » อุปกรณ์ท่อ

 

         
 

EP / RCP
ข้อต่อจับท่อบาง
     

IP
ข้อต่อหนา
     


คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์ พร้อมฝา
   
 


คอนดูท เอ๊าท์เลทบ๊อกซ์อาบสังกะสี พร้อมฝา
     


คอนดูทเอ๊าท์เลทบ๊อกซ์กันระเบิด พร้อมฝา
     

EN / RCN
คอนเนคเตอร์จับท่อบาง
   
 

RFN
คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ
     

FN
คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก
     

CL
แคล้มจับท่อบาง
   
 

CC
แคล้มปะกับ
     

TCC
แคล้มปะกับสแตนเลส
     

BC
แคล้มวงเดือน
   
First <<   1  | 2  |  3  |  4  |  5  |  6  | >> Last