มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย

 

         
 

BP
ตู้มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา
     

BB
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น แบบทึบ
     

BT
ตู้เหล็กกันฝุ่นฝาเทิน
   
 

BO
ตู้มาตรฐาน แบบธรรมดา
     

BG
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ใส่กระจก
     

PB/HPB
PULL BOX
   
 

DA-S
     

DS-S
     

DSS-S
   
 

DSG-S
     

E 200 / EU / EP
กล่อง,ตู้พลาสติก