มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » ท่อร้อยสายไฟ

 

         
 

DAIMOND
ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า
     

HDPE
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
     

KOTA STEEL
ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า
   
 

KOTA
ท่อ พีวีซี
     

BLISS
ท่อย่น PE และ NYLON
     

EF Interlocked
ท่ออ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ
   
 

UNION
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟชนิดมาตรฐาน
     

ECONOFLEX
ท่อโปร่ง
     

COT TUBE
ท่อผ่า