มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » โคมไฟ

 

         
 

โคมกันน้ำกันฝุ่น
โคมกันน้ำกันฝุ่น
     

IP 65
     

SC-520
โคมไฟถนน สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
   
 

SC540/20
โคมหลังเต่าใหญ่ 250-400w
     

SC114
โคมกล่องเหล็กขาสปริง
     

SC115
โคมอกไก่ขาสปริง
   
 

SC118
โคมโรงงานขาสปริง
     

SC214
โคมพลาสติกตัวยู
     

PH - 1