มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » ไทม์เมอร์

 

         
 

LUNA 101- 46
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด
     

SYN 161h / SUL 181h , SYN 169s / SUL 189s
นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม.
     

SYN 168h / SUL 188h
นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. / 7 วัน
   
 

SYN 269h / SUL 289h
นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. / 7 วัน
     

TR
นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล
     

TR 651 S / TR 652 S / TR 653 S
นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. และ 7 วัน แบบดิจิตอล
   
 

A-TB72-D / A-TB72-Q
นาฬิกาตั้งเวลา แบบอนาล๊อก
     

TB36K / TB39K
นาฬิกาตั้งเวลาอนาล็อกแบบ 1 วัน
     

TB 62 SERIES
นาฬิกาตั้งเวลาแบบ 7 วัน
   
 

TB559 TB556 TB554 TB553
นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก