มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » ฟิวส์

 

         
 

ESKA
     

SINUK
เพาเวอร์ฟิวส์
     

BBS/BAF/KTK/FNO-R/MIN/FNA/LP-CC
BUSSMANN
   
 

LPN-RK / LPS-RK / FRN-R / FRS-R
     

JJN / JJS / LPJ / JKS / SC
     

KTN-R / KTS-R / NON / NOS / REN / RES
   
 

Semiconductor Fuse
ฟิวส์สำหรับป้องกันอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ม
     

SH / FH / TAR / KAR / LF Series
     

FWX / FWH / FWP
   
 

NH