มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
           Phelps dodge
           kabeltec
           ฟูห์เรอร์
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » สายเคเบิ้ล

     ฟูห์เรอร์   |    kabeltec   |    Phelps dodge   |

         
 

THW, MEA TYPE A
PVC INSULATED, SINGLE CORE
     

VAF
PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE
     

FLEX - JZ/OZ
   
 

VAF-GRD
PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE
     

NYY, MEA TYPE C
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE
     

0.6/1 KV-CV
CROSS-LINKED
   
 

CVV
PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE
     

VCT
PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE
     

VFF
PVC INSULATED FLAT TYPE, FLEXIBLE CONDUCTOR
   
 

VKF
PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE, FLEXIBLE CONDUCTOR
     

VSF
PVC INSULATED FLEXIBLE CONDUCTOR, SINGLE CORE
     

FHC
HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR
   
First <<  1  |  2  |  3  | >> Last