มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » มิเตอร์

 

         
 

RP-3430
เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบติดแผง
     

RP 3440
เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบติดแผง
     

RP 3490SS
เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบติดแผง
   
 

RMCT
ตัวแปลงกระแสแบบถอดประกบ
     

RM CLAMP
แคล้มป์ CT แบบก้ามปู
     

CT ANL
   
 

SINGLE PHASE 2 WIRE
     

SINGLE PHASE 4 WIRE
     


   
 

CI - MSQ
     

Kraus