มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
           สแควดี
           MERLIN GERIN
           ABB
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » เบรคเกอร์ แมคเนติค

     ABB   |    สแควดี   |    MERLIN GERIN   |

         
 

IEC 60439
ตู้สแควร์ ดี
     

QOvs
เมนเบรกเกอร์ ชนิด 2 Pole
     

QO-MBX
เมนเบรกเกอร์ ชนิด 2 Pole
   
 

QO-MBGX
เมนเบรกเกอร์ ป้องกันไฟรั่ว / ดูด
     

Main LUG Type
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมน LUG
     

Main LUG Type
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมน LUG (ไม่มีเมนเบรกเกอร์)
   
 

MAIN Breaker Type
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์
     

15 to 100
     

QOvs
ลูกย่อย QOvs
   
 

QOH-X
ลูกย่อย QOH-X
     

RCBO
ลูกย่อยป้องกันไฟรั่ว / ดูด
     

EZD
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
   
First <<  1  |  2  |  3  |  4  | >> Last