มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
           สแควดี
           MERLIN GERIN
           ABB
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » เบรคเกอร์ แมคเนติค

     ABB   |    สแควดี   |    MERLIN GERIN   |

         
 

NBD
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
     

D221N
เซฟตี้ สวิตซ์ แบบมีฟิวส์
     

DTU363
เซฟตี้ สวิตซ์ แบบไม่มีฟิวส์
   
 

DTU DOUBLE THROW SWITCH
เซฟตี้ สวิตซ์ สับ 2 ทาง แบบไม่ใช้ฟิวส์
     

100 to 400
     

100 to 1600
   
 

MCCB with Earth leakage protection
     

MCCB ATSNS / ATSNSX
     

MCCB ATNSX
   
 

100 to 630AF
     

Masterpact NW
     

ATS
   
First <<   1  | 2  |  3  |  4  | >> Last