มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า

 

         
 

Main LUG Type
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมน LUG (ไม่มีเมนเบรกเกอร์)
     

MAIN Breaker Type
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์
     

15 to 100
   
 

QOvs
ลูกย่อย QOvs
     

QOH-X
ลูกย่อย QOH-X
     

RCBO
ลูกย่อยป้องกันไฟรั่ว / ดูด
   
 

EZD
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
     

NBD
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
     

D221N
เซฟตี้ สวิตซ์ แบบมีฟิวส์
   
 

DTU363
เซฟตี้ สวิตซ์ แบบไม่มีฟิวส์
     

DTU DOUBLE THROW SWITCH
เซฟตี้ สวิตซ์ สับ 2 ทาง แบบไม่ใช้ฟิวส์
     

THW, MEA TYPE A
PVC INSULATED, SINGLE CORE
   
First <<   1  |  2  |  3  | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | >> Last