มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | โคมไฟ
  โคมไฟ
 
 
โคมหลังเต่าใหญ่ 250-400w
 
  Product Ordering Code : SC540/20
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :

 • Porcelain lampholder E40
 • For HID lamp
  • HPMV 250-400w
  • MH 250-400w
  • HPS 250-400w
 • Exterior uses:
  installation on bracket arm
 • Non-corrodible aluminum body
 • Mirror bright aluminum reflector
 • Built-in control gear compartment
 • Hingeable clear glass diffuser