มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | โคมไฟ
  โคมไฟ
 
 
โคมโรงงานขาสปริง
 
  Product Ordering Code : SC118
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :

 

Model
Type
Reflector type
W (mm)
H (mm)
L (mm)
SC118/120
1x18w
White
180
100
635
SC118/140
1x36w
White
180
100
1245
SC118/220
2x18w
White
250
100
635
SC118/240
2x36w
White
250
100
1245
SC118/120AL
1x18w
Bright Aluminum
180
100
635
SC118/140AL
1x36w
Bright Aluminum
180
100
1245
SC118/220AL
2x18w
Bright Aluminum
250
100
635
SC118/240AL
2x36w
Bright Aluminum
250
100
1245