มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | ไฟสัญญาณ
  ไฟสัญญาณ
 
 
ไฟสัญญาณแบบสปร์ตไลด์ 2 ดวง
 
  Product Ordering Code : CG - 550
  Technical Details : ข้อมูลทางเทคนิคของไฟสัญญาณ
1. ใช้งานกับไฟกระแสตรงแบบ ดีซี(DC)12 โวลท์ 24โวลท์
2. ความสูงจากฐาน ด้านบนฝาครอบ ขนาด 202 มิลลิเมตร
3. เส้นผ่าศูนย์กลางฝาครอบ ขนาด 180 มิลลิเมตร
4. หน้าฐานไฟสัญญาณหรือเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาด 215 มิลลิเมตร
5. ตัวฝาครอบมีสีให้เลือกตามกความเหมาะสม
  Basic Features : คุณลักษณะของไฟสัญญาณ
1. ตัวไฟสัญญาณได้ออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่าง ๆ
2. ฝาครอบไฟสัญญาณทำด้วยพลาสติก ชนิด POLYCEABONET ซึ่งมีความเข้มแข็ง ทนทานต่อแสงแดดและความร้อนได้ดี
3. ตัวฐานของไฟสัญญาณทำมาจากสแตนเลสอย่างดี ซึ่งมีความคงทน และแข็งแรงต่อการยึดเหนี่ยวและไม่ทำให้เกิดสนิม เมื่อไฟสัญญาณเปียกน้ำ หรือโดนน้ำฝน
4. มีตัวยางรองครอบฝาไฟสัญญาณเพื่อไม่ให้น้ำฝนเข้าได้ และมีแผ่นรองกันสะเทือนให้ เมื่อมีการติดตั้งไฟสัญญาณ
5. ลักษณะของหลอดไฟเป็นแบบพิเศษ แบบฮาโรเยน และตัวหลอดไฟเป็นแบบ BEAM
ซึ่งให้ความสว่างและความคมชัดของแสงไฟสัญญาณมีรัศมีไปได้ไกลกว่าหลอดไฟธรรมดา
6. ลักษณะการหมุนใช้มอเตอร์เป็นตัวขับและใช้ระบบทดเฟืองซึ่งให้การหมุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :
  Type I   Type II   Type III   Type IV