มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | หางปลา - สลีฟ
  หางปลา - สลีฟ
 
 
Cord-End Twin Sleeves
 
  Product Ordering Code : Cord-End Twin Sleeves
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :
Conductor SQ.MM.   Color   A   B   C   D   AWG   DIN mm2   Q'TY in Box
0.75   Grey   15.0   8.0   2.1   5.5   20   0.75   1,000
1   Red   15.0   8.0   2.35   6.0   18   1   1,000
1.5   Black   16.0   8.0   2.6   7.2   16   1.5   1,000
2.5   Blue   18.5   10.0   3.2   8.4   14   2.5   1,000