มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | หางปลา - สลีฟ
  หางปลา - สลีฟ
 
 
Butt Splice
 
  Product Ordering Code : Butt Splice
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :

Color

 

d1

 

L

 

AWG

 

DIN mm2

 

Q'TY in Box

Red

 

4.0

 

25.0

 

22-16

 

0.5-1.5

 

1,000

Blue

 

4.5

 

25.0

 

16-14

 

1.5-2.5

 

1,000

Yellow

 

6.5

 

27.0

 

12-10

 

4-6

 

500