มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | หางปลา - สลีฟ
  หางปลา - สลีฟ
 
 
Cable Lugs(Copper Tube)
 
  Product Ordering Code : Cable Lugs(Copper Tube)
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :
Wire Size mm2   d2   d1   D   B   E   F   L   Q'TY in Box
10   6.4   4.5   6.2   10.0   9.0   10.0   25.0   1,000
  8.4   12.6
16   6.4   5.4   7.1   10.0   12.0   11.0   30.0   500
  8.4   12.6
25   6.4   6.8   8.8   12.6   12.0   11.0   30.0   400
  8.4
  10.5   15.0   31.0
35   6.4   8.2   10.6   15.0   12.0   14.0   35.0   300
  8.4
  10.5   18.6
  13.0
50   8.4   9.5   12.4   18.0   16.0   17.0   43.0   200
  10.5
  13.0   19.0
70   8.4   11.2   14.7   21.0   18.0   20.0   50.0   100
  10.5
  13.0
95   8.4   13.5   17.4   25.5   20.0   22.0   55.0   80
  10.5
  13.0
120   10.5   15.0   19.4   28.0   22.0   24.0   60.0   50
  13.0
  15.0
  17.0
150   10.5   16.5   21.2   30.5   26.0   27.0   69.0   50
  13.0
  15.0
  17.0
185   13.0   18.5   23.5   34.0   32.0   29.0   78.0   32
  15.0
  17.0
240   13.0   21.0   26.5   38.5   38.0   34.0   92.0   20
  15.0
  17.0
  19.0
30   13.0   23.5   30.0   43.5   42.0   37.0   101.0   15
  15.0
  17.0
  19.0
400   17.0   28.5   36.5   53.0   44.0   44.0   114.0   7
  19.0
  21.0
500   17.0   30.0   39.0   56.0   48.0   48.0   124.0   5