มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 
 
ปรีฟอร์มเดดเอ็น
 
  Product Ordering Code : Preformed Dead End
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :
รัดสายหุ้ม   รัดสายเปลือย
16 mm2   25 mm2
25 mm2   35 mm2
35 mm2   50 mm2
50 mm2   70 mm2
70 mm2   95 mm2
95 mm2   120 mm2
120 mm2    
150 mm2    
185 mm2    

240 mm2

   
300 mm2    
400 mm2    
500 mm2