MY MENU

News

ข่าวสาร

หัวข้อ
หน่วยวัดทางไฟฟ้าคืออะไร ?
ผู้เขียน
admin
วันที่สร้าง
26/01/2022
สิ่งที่แนบมา0
ดู
70523
เนื้อหา


หน่วยวัดทางไฟฟ้าคืออะไร ?


หน่วยวัดทางไฟฟ้า เป็นหน่วยมาตรฐานสากลที่ใช้ในการแยกหน่วยของการระบบไฟฟ้า โดยจะมีอยู่ในหลายหน่วย เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น มารู้จักกับหน่วยวัดทางไฟฟ้าต่างๆ ได้เลย
1.แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หรือแรงดันไฟฟ้า เป็นแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจรระหว่างจุดสองจุด ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัว “V” โดยจะมีหน่วยย่อยดังนี้

1,000 ไมโครโวลต์ (µV) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิโวลต์ (mV)

1,000 มิลลิโวลต์ (mV) มีค่าเท่ากับ 1 โวลต์ (V)

1,000 โวลต์ (V) มีค่าเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ (kV)


2.กระแสไฟฟ้า (Current)

กระแสไฟฟ้า (Current) คือ การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก ใช้สัญลักษณ์แทนกระแสไฟฟ้า คือ “I” และมีหน่วยวัดเป็น แอมเปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น “A” โดยที่กระแสไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ กระแสไฟฟ้าตรง และกาแสไฟฟ้าสลับ


•กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) เป็นประเภทของกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันตลอด


•กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) เป็นประเภทของกระแสไฟฟ้า ที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงซ้ำๆ กันอยู่ตลอดเวลา


3.ความต้านทาน (Resistance)

ค่าความต้านทาน (Resistance) จะเป็นค่าของอุปกรณ์หรือวัตถุที่เป็นเส้นทางไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟ ซึ่งจะมีความสามารถในการต้านกระแสการไหลของไฟฟ้าไม่เท่ากับ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานสูงจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย ส่วนอุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานต่ำกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้มาก โดยสัญลักษณ์ของค่าความต้านทานจะใช้ตัว “R” และหน่วยวัดของค่าความต้านทานเป็น โอห์ม (Ohm) โดยมีสัญลักษณ์เป็นตัว “Ω”


4.กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) เป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการใช้พลังงานในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยที่ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้ามักจะมีระบุ โดยใช้สัญลักษณ์ตัว “P” และมีหน่วยวัดเป็น วัตต์ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว “W”


5.พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) เป็นค่าที่แสดงถึงการใช้งานกำลังไฟฟ้าไปในระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง (KWh) หรือ ยูนิต ซึ่งค่ายูนิตนี้เองจะนำไปคำนวนเป็น ค่าไฟฟ้า อีกด้วย


6.ความถี่ (Frequency)

ค่าความถี่ (Frequency) เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความถี่หรือจำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าต่อวินาที ซึ่งค่านี้จะใช้กับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ โดยจะมีหน่วยเป็น Hertz หรือสัญลักษณ์ “Hz”
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ รับจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน จากประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามากว่า 20 ปี ทาง มหาธน อีเลคทริค เน้นการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ลูกค้าหาไม่ได้ และลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลาในการหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้ง โดยไม่ต้องวิ่งหาซื้อหลายที่ทำให้เสียเวลาซึ่งทางเรา ยินดีช่วยเป็นธุระจัดหาด้วยความเต็มใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานสั่งทำ made to order ทุกชนิด ทำให้สามารถตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด ตลอดจนบริการหลังการขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

โดยทางเรามีสินค้าหลากหลายชนิด อาทิเช่น จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับออกแบบ-ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กันระเบิด อุปกรณ์ควบคุมอินสตรูเมนท์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตตู้สวิทช์บอร์ด รับจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน รับติดตั้งอุปกรณ์กันระเบิด รับติดตั้งไฟฟ้าอาคารสูง รับติดตั้งไฟฟ้าโรงงาน


สนใจติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

Tel: 02-894-3448, 02-894-3447, 02-894-3449

Fax: 02-416-1659, 02- 415-7307

E-mail: mahathon@hotmail.com, mahathon@gmail.comwww.mahathonelectric.com


www.mahathon.co.th


Facebook Page


Line OA : @mahathon  หรือ click

 แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์